Om Tinggaarden

Det lille sted (få pladser) giver mulighed for at fastholde og udvikle de “familiemæssige” rammer, som er beskrevet som udbytterige for netop vores målgruppe. Vi er i stand til at tilrettelægge og samarbejde med den unge om den pædagogiske indsats med kontinuitet, tilgængelighed og struktur i nær kontakt/tæt relation til den unge med bl.a. fast kontakt til få/én voksen.

De gennemgående værdier i det daglige arbejde bygger på synlige voksne med tydelige grænser, nærhed, omsorg og ansvarlighed. Vi giver frihed til, at være den person man er og arbejder ud fra et positivt menneske – og livssyn. Vi arbejder med anerkendende – og relations pædagogik. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle særlige kompetencer.

Det er vigtigt at opholdsstedet er et hjem, og i et hjem er der jo ”nogen hjemme.” På Tinggaarden føler personalet sig hjemme, og dermed bliver deres daglige liv også en del af børnenes verden. Det er hjørnestenen som gør, at Tinggaarden rent faktisk føles som et hjem.

En central ting for den hjemlige følelse er, at de ansatte er klar til at tage beslutninger selv. Dem, der har vagt, kan regne med, at blive bakket op af kollegaer og ledelsen. Den sikkerhed gør, at den enkelte medarbejder kan handle kompetent og hurtigt, og dermed være en troværdig voksen.

Måltider

Måltider tilberedes i samarbejde med de unge.

Morgenmaden er individuel og tilberedes efter behov og ønsker fra de unge.

De får sunde og varierende madpakker med, hvis ikke deres dagtilbud har en madordning.

Vi kan tilgodese de fleste behov indenfor særlige madvaner og vi spiser fortrinsvis i fællesskab. Der laves madplan for en uge af gangen og de unge har en ugentlig fast maddag. Personalet varetager alle opgaver omkring indkøb, men de unge kan deltage, hvis de vil.

Den unge i udslusningen kan vælge at deltage i fællesspisningen.

Personalet er rustet bl.a. via kurser hos klinisk diætist m.m. til at vejlede de unge i forhold til udvikling af sunde spisevaner.

Beliggenhed

Opholdsstedet er beliggende i Nordsjælland i et lille landsbysamfund mellem Græsted-Gilleleje i Nord (ca. 6-10 km), Helsinge i Vest (ca. 6 km) og Hillerød i Syd (ca. 10 km).

I Mårum findes en lille station med forbindelse til Gilleleje, Helsingør og Hillerød hver 1/2 time. Herudover findes der busforbindelser til Helsinge, Græsted-Gilleleje, Helsingør og Hillerød. Københavns Hovedbanegård nås på ca. 45 min. kørsel i tog eller bil.

I området findes mange gode tilbud, både uddannelsesmæssigt, kulturelt, og sportsligt. Her er mange og varierede skole-tilbud, både kommunale og private, med hvem opholdsstedet har samarbejdet i en årrække. Mårum har egen idrætsforening, som tilbyder sportslige udfoldelser i nærmiljøet. Helsinge Ungdomscenter har ligeledes en række gode fritidstilbud, bl.a. HUC og Cirkus Kanutski.

I en afstand af ca. 10 min. kørsel findes Nordsjællands bedste badestrande, som opholdsstedets unge flittigt benytter i sommerhalvåret. Opholdsstedet er integreret i nærmiljøet, og deltager ofte i lokale begivenheder, bl.a. højtids-arrangementer, vejfester o.lign. hvilket er medvirkende til at skabe udbytterige relationer for opholdsstedets unge.

Opholdsstedet har til huse på en landejendom med 18 tdr. land. Fra ejendommen er der egen indgang til Gribskov. På ejendommen findes heste, høns, gæs, geder, hunde og katte, og her er mulighed for (ikke pligt til) ridning, samt deltagelse i pasning af dyrene.

Addresse

Tinghusevej 60, Mårum, 3230 Græsted 

Ring os op

(+45) 48 79 90 44
(+45) 20 32 90 44

E-mail Os

[email protected]