Metoder og redskaber

Vi arbejder ud fra, at alle mennesker har værdi, og vores udgangspunkt for arbejdet med de unge, er ligeværd.

Vi giver meget omsorg, bl.a. ved at fratage praktiske opgaver i starten af deres ophold, for at give plads til at lande og finde sig selv.

Vi bruger samtaler af terapeutisk karakter, hvor vi med empati og situationsfornemmelse, forsøger at give de unge indsigt i b.la. deres egen andel af, at deres tilværelse går skævt. Give dem styringsredskaber til, at ændre uhensigtsmæssig adfærd, til noget for dem mere brugbart. Gennem relationer til os, skolekammerater samt husets venner, arbejder vi på at give de unge en social kompetence.

Vi arbejder i hverdagen gennem praktiske opgaver, støtte til skolearbejde m.m. på at give dem succesoplevelser og øge deres selvværd.

Vi bruger meget os selv og vores miljø, skaber bæredygtige relationer i erkendelse af, at hvis vi ikke er i stand til at skabe gode, bæredygtige og troværdige relationer, kommer der ikke hele mennesker ud af det. Miljøet på Tinggaarden er præget af meget ro og god tid til den enkelte, men også til at være sammen som gruppe. Vi ser Tv, spiller, laver mad, tager ud af huset til relevante arrangementer og rejser.

Vi arbejder meget med familien, hvis det r muligt og familien ønsker det. Dette gør vi b.la. ved at familien kommer her på Tinggaarden, det kan være til almindeligt samvær, hvor vi tager ansvaret for, at det bliver en så gos situation som muligt. Vi har terapeutiske familiesamtaler og vi tager på weekend med hele eller dele af familen hvis det skønnes at være hensigtsmæssigt med et længere forløb sammen.

Den socialfaglige metode:

Da vores unge bor sammen med os i en integreret hverdag, vil den socialfaglige metode meget afspejle sig i den måde hverdagen leves på, i netop vores ”familie”, med en traditionel familie-konstellation, hvor en far – og mor figur der er rummelige og klare i deres grænsesætninger, og som kan udvise varme og oprigtighed i relationen, både til hinanden og de unge, er gennemgående, og hvor de personaler der er tilknyttet, overordnet har samme indfaldsvinkel til måde livet skal leves p, når man er på Tinggaarden. På denne måde forsøger vi, at udfylde det tomrum, samt manglende familiebillede, de unge ofte har.

De pædagogiske virkemidler er ofte den måde, vi tilbyder og praktiserer nærvær, omsorg, ægte relation, hjælp til øget selvværd på.
Vi yder praktisk-, pædagogisk og terapeutisk støtte til den enkelte, afmålt efter det individuelle behov og kapacitet.

  Addresse

  Tinghusevej 60, Mårum, 3230 Græsted 

  Ring os op

  (+45) 48 79 90 44
  (+45) 20 32 90 44

  E-mail Os

  [email protected]