Fastlæggelse af mål og delmål

Vores målsætning er overordnet, at de unge bliver i stand til at udvikle selvstændighed og indgå i nære relationer både til voksne og alderssvarende kammerater. Vi samarbejder med de unge og deres netværk – herunder famile. Vi er åbne for at inddrage den unges familie i den unges hverdag og i den udstrækning den unge har behov herfor. Vi samarbejder med forældrene som myndighedsindehaver om indholdet i de lovgivningsmæssige rammer. Vores hverdag og pædagogiske tiltag retter sig mod at hjælpe de unge i udvikling af sociale og faglige kompetencer – udvikling af selvforståelse og realitetssans. Vi samarbejder med de unge i forhold til at blive i stand til at vælge et for dem relevant og adækvat uddannelsesforløb.

 

Mål og delmål er overordnet fastsat i den enkeltes handleplan, der evalueres løbende sammen med de unge, forældre og sagsbehandlere.

 

  • Delmål er bl.a., at hjælpe med at skabe så meget indre ro hos de unge, at de bliver i stand til at tro på, at vi vil dem det godt og at vi kan hjælpe dem med det, der forhindre dem i at leve i en positiv hverdag sammen med deres familier og venner, og at få et, om ikke optimalt, så et rimeligt brugbart udbytte af skole/uddannelse.
  • Andre delmål er, at støtte dem til at tage ansvar for deres personlige hverdag, komme op om morgenen, tage hånd om personlig hygiejne, administrere egen økonomi.
  • At de gennem gode relationer, oplevelser sammen med os og gentagelse af de små daglige succesoplevelser, får et erfaringsgrundlag der giver dem lyst til, at arbejde på at gentage disse i deres eget regi, når de flytter fra os.
  • Målet er at de unge skal blive i stand til at relatere sig til andre mennesker på en for begge parter, udbytterig måde, og at de bliver i stand til, selv at kunne mærke og bestemme hvor deres grænser skal være.
  • Det er også et meget vigtigt mål, at skabe den bedst mulige kontakt til biologisk familie og netværk, da det jo er dem, de skal relatere sig til resten af livet.
  • Det er også et mål, at få etableret et netværk de kan bruge og støtte sig til, når deres tilværelse er svær.

Addresse

Tinghusevej 60, Mårum, 3230 Græsted 

Ring os op

(+45) 48 79 90 44
(+45) 20 32 90 44

E-mail Os

[email protected]