Ideologi

Opholdsstedet ideologi bygger på en humanistisk og psykoterapeutisk livs- og samfundsopfattelse, uden tilknytning til religionsretninger eller specielle, ideologiske overbevisninger. Opholdsstedet tilbyder først og fremmest en bæredygtig relation, i erkendelse af, at der intet kommer ud af det, uden gode og troværdige relationer. Stedet tilbyder de unge nogle voksenfigurer der er troværdige og til at stole på. Voksne der tager ansvar, også for dem. Voksne der kan sætte og fastholde grænser. Vi arbejder ud fra, at alle mennesker har samme værdi, og vores udgangspunkt for at arbejde med børn/unge, er LIGEVÆRD – og at alle har krav på værdighed. Det prioriteres højt, at vore unge går i skole eller deltager i udviklende foranstaltninger uden for Tinggaarden i hverdagene, også selv om dette indebærer, at vi i perioder skal støtte ekstra, f.eks. ved at hente og bringe.

At være på Tinggaarden, er at være i et meget roligt miljø, hvor der er tid til den enkelte. Roligt må ikke forveksles med stilhed og kedsomhed, men vi giver os tid, tid til at:

 • Snakke sammen
 • Være stille sammen
 • Se fjernsyn sammen
 • Spille sammen
 • Gå ture sammen
 • Fordybe os sammen
 • Samt refleksion

Med en traditionel familie-konstellation: far og mor, der bor sammen med deres børn/unge, forsøger vi, at udfylde det tomrum, samt manglende familiebillede de unge ofte har.
Samtidig med dette, er vi meget opmærksomme på, at de unge har de forældre de har, og det er meget vigtigt, at vi finder den bedst mulige måde, at støtte op om og få reetableret en god og bæredygtig sameksistens mellem barn og forældre, hvis det overhovedet er muligt.

Vi arbejder med nærhed og ansvarlighed, men også med frihed til at være den person man nu er, og acceptere sig selv, at lære at holde af sig selv, lære at fylde tilværelsen ud på en positiv og givende måde, og at lære at tage ansvar for sig selv.

Vi har helt almindelig samvær omkring de daglige gøremål såsom: madlavning, indkøb, daglig oprydning, pasning af dyrene m.m. Vi har valgt, at vore unge ikke har faste pligter. Deres ”arbejde” er, at gå i skole el.lign. samt rydde op efter sig selv – de øvrige ting tager de voksne sig af.

Vi opfordrer til og spørger om de har lyst til at deltage, men det er frit. Dette med baggrund i, at vi har erfaring for, at mange af vores unge, har været små voksne før de kommer til os, typisk med et stort ansvar både for forældre og mindre søskende. Hverdagen på Tinggaarden er meget forudsigelig, og vi kan, hvor det skønnes nødvendigt, lave nogle meget faste rammer, men involvering, nærhed og omsorg er det vi prioriterer højest og som vi har erfaring for, er det vi når vores bedst med.

Vi prioriterer også projekter ud af huset, – for at vise vore unge, at der er en verden fuld af tilbud og muligheder, bare vi kigger os omkring. Vi tror, at hvis vi viser dem nogle veje at gå, får de mod til og appetit på, selv at eksperimentere med de muligheder, der er, senere i deres tilværelse.

Vi prioritere en rejse til udlandet ca hver halvandet år, (der skal spares op), kulturnat i Helsinge eller København, Tisvilde Bio, en tur i tivoli ligesom shoppingture med pigerne også er vigtige. Udover ovenstående, kan opholdsstedet tilbyde et terapeutisk forløb med baggrund i, at personalegruppen indeholder medarbejdere med en længerevarende, anerkendt psykoterapeutisk uddannelse. Den Miljø –og psykoterapeutiske model bliver en naturlig del af måden, at håndtere vore relationer til de unge på, og det giver herudover mulighed for et mere struktureret og målrettet behandlingsarbejde. Det har været til megen diskussion, om det er muligt, at lave et terapeutisk behandlingsarbejde med de unge man bor sammen med, men det er personalegruppens erfaring gennem ca. 10 år, at det er det, endda med et stort udbytte for de børn og unge der har boet/bor på Tinggaarden.

  Addresse

  Tinghusevej 60, Mårum, 3230 Græsted 

  Ring os op

  (+45) 48 79 90 44
  (+45) 20 32 90 44

  E-mail Os

  [email protected]