Tinggaarden

Et opholdssted i Mårum, Græsted

Til kommuner

Tjek om der er ledige pladser.

Til pårørende

Vores målsætning er overordnet, at de unge bliver i stand til at udvikle selvstændighed og indgå i nære relationer både til voksne og alderssvarende kammerater.

Vores målgruppe

Vi modtager unge med psykosociale problemstillinger

Vi henvender os til piger, der har været udsat for omsorgssvigt og ofte har mistet tilliden til voksne – herunder piger, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vi er ligeledes godkendt til at modtage uledsaget flygtninge med mulig PTSD og som ligger indenfor vores målgruppe.

Psykiske, sociale, adfærdsmæssige problemer og dermed ofte indlæringsmæssige udfordringer.

Tilknytnings - og kontaktforstyrrelser

Traumer som resultat af svigt i forbindelse med at være uledsaget flygtning

Lokale muligheder

I området findes mange gode tilbud, både uddannelsesmæssigt, kulturelt og sportsligt. Her er mange varierede skoletilbud, både kommunale og private, med hvem opholdsstedet har samarbejdet med i en årrække

Uddannelse

Helsinge Ungdomscenter har en række gode fritidstilbud, bl.a. HUC, Cirkus Kanutski og Karlsminde

Lokale begivenheder

Opholdsstedet er integreret i nærmiljøet og deltager ofte i lokale begivenheder, bl.a. højtids-arrangementer, vejfester o. lign, hvilket er medvirkende til at skabe udbytterige relationer for opholdsstedets unge

Landejendom

Opholdsstedet har til huse på en landejendom med 18 tdr. land. Fra ejendommen er der egen indgang til Gribskov. På ejendommen findes heste, høns, gæs, geder, hunde og katte, og her er mulighed (ikke pligt til) ridning samt deltagelse i pasning af dyrene

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgøres af 365m2 beboelse, hvor de unge har hver deres værelse (min 15m2). I indretningen af den øvrige bolig, er der lagt vægt på, at det er vores fælles hjem. Her er køkken/alrum, badeværelser, stuer og tv-hjørne, som benyttes af alle. De unge har deres egen niche med computer, skrivebord og reoler, til brug ved lektielæsning m.m.
Opholdsstedets fysiske rammer er gennemgået og godkendt af Teknisk Udvalg, Gribskov Kommune, med henblik på anvendelse til opholdssted.

Om Tinggaarden

Det lille sted (få pladser) giver mulighed for at fastholde og udvikle de “familiemæssige” rammer, som er beskrevet som udbytterige for netop vores målgruppe. Vi er i stand til at tilrettelægge og samarbejde med den unge om den pædagogiske indsats med kontinuitet, tilgængelighed og struktur i nær kontakt/tæt relation til den unge med bl.a. fast kontakt til få/én voksen.

De gennemgående værdier i det daglige arbejde bygger på synlige voksne med tydelige grænser, nærhed, omsorg og ansvarlighed. Vi giver frihed til, at være den person man er og arbejder ud fra et positivt menneske – og livssyn. Vi arbejder med anerkendende – og relations pædagogik. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle særlige kompetencer.

 

Addresse

Tinghusevej 60, Mårum, 3230 Græsted

Ring os op

(+45) 48 79 90 44
(+45) 20 32 90 44

E-mail Os

[email protected]